מאמרים וכתבות של נדב שרגאי, "הארץ".

 

 

עשרה אחוז יאחזו בנשק 1.10.01

את פרס, ביילין ושריד מגדיר קניאל כ"אחים, החושבים כל כך שגוי, עד שהם עלולים לגרום למותי בגלל המחשבה שלהם". "אני מניח", הוא מעיר, "שהם חושבים עלי בדיוק אותו הדבר".