מאמרים וכתבות של מוסא בודיירי, "הארץ".

 

 

סליחה שאיכזבנו 24.10.00

לא, אנחנו הפלשתינאים אכן לא מי שחשבתם שאנחנו.