מאמרים וכתבות של מולי פלג, "הארץ".

 

 

כשל דמוקרטי עמוק 22.5.03

חולשת הדמוקרטיה נובעת מכך שהיא נתפשת כטכניקת ממשל ולא כאורח חיים.