מאמרים וכתבות של משה שוקד, "הארץ".

 

 

אם לא נצא מרצוננו 19.11.00

גיבור ההיסטוריה הישראלי הבא יהיה זה שיתחיל לפנות את ההתנחלויות.

 

אל תדברו על אריק 19.10.00

במצודת זאב ממתין לנו מילושביץ' הישראלי.