מאמרים וכתבות של משה נגבי, "מעריב".

 

 

זילות החיים וטיוחה 9.9.02

רק בצה"ל מי שהורשע ברשלנות קטלנית ממשיך לעסוק במקצועו ומקודם בדרגה.

 

הר עיבל כמשל 27.10.00

איוולת הטיול להר עיבל נראית כמשל מקאברי על איוולת ההתנחלות כולה.