מאמרים וכתבות של משה לשם, "הארץ".

 

 

מתכון לשכנות טובה 1.5.02

ההצעה להעביר יישובים ערביים בישראל לשליטת הרשות טובה לשני הצדדים.