מאמרים וכתבות של מירה גת, ירושלים.

 

 

אסטרטגית הטרור ואנחנו 2.7.04

הדבר היחיד היכול למנוע את השיטפון הדמוגרפי הוא סכר גבוה וחזק, בדמות הפרדה בין העמים, וגבול!

 

תכנית הקנטונים-  "פשעי" אוסלו-הדור הבא 21.2.03

תכנית הקנטונים של אריאל שרון דומה דמיון מפתיע להסכם "אוסלו ב'" של שמעון פרס. אין פלא שהשניים נמשכים לעבוד שוב יחדיו..

 

אסטרטגית הטרור ואנחנו 5.12.02

מפעם לפעם עולה השאלה האם תכנית הפרדה חד-צדדית כלומר, גדר המסמנת גבול ופינוי השטחים שממזרח לגדר, מהווה כניעה ופרס לטרור?