מאמרים וכתבות של מיכל פלטי, "הארץ".

 

 

חושך מוחלט או זריחה 3.5.02

אהוד בנאי... אמרתי להם: 'חלום ארץ ישראל עיוור את עיניכם, והיה עדיף שתקימו מרכז רוחני במין יבנה עכשווית, שכמותה אנחנו צריכים היום יותר מהשטחים האלה'.