הרב מיכאל מלכיאור, י"ור מפלגת מימ"ד (מדינה יהודית מדינה דמוקרטית).

 

 

כסדום היינו וואינט 16.4.03

התוכנית הכלכלית החדשה של משרד האוצר פוגעת בראש ובראשונה בתוקף המוסרי של מדינת ישראל כמדינה יהודית...