מאמרים וכתבות של מיכאל בן-יאיר, "הארץ".

 

 

היום השביעי של המלחמה 3.3.02

אובדן הבסיס המוסרי של ישראל בתום מלחמת ששת הימים נותן הכשר לסרבנות.