מאיר ליפשיץ

מאיר פורוש

מאיר פעיל

מאיר שטיגליץ

מאיר שלו

מוטי אשכנזי

מולי פלג

מוסא בודיירי

מזל מועלם

מטי קינג

מיכאל בן-יאיר

מיכאל הר-סגור

מיכאל מלכיאור

מיכאל ששר

מיכל פלטי

מיכל קפרא

מירה גת

מירון בנבנישתי

מירון ח. איזקסון

מנואלה דבירי

מנחם בן

מנחם קליין

מרב מיכאלי

מרטין אינדיק

משה ו'

משה זונדר

משה לשם

משה מעוז

משה נגבי

משה עמירב

משה שוקד