מאמרים וכתבות של מאיר פעיל, פרופסור להיסטוריה צבאית, ח"כ לשעבר.

 

 

עגל הדינמיט Ynet 1.8.01

יש שתי סיבות טובות להימנע מהמימוש של מלוא יכולתנו הצבאית בשטחים.