מאמרים וכתבות של מירון ח. איזקסון, "מעריב".

 

 

בכל זאת יהודית ודמוקרטית 20.1.02

האמנה הטובה ביותר לישראל היא זו שתישען על המהות של היהדות והפורמליות המסגרתית של הדמוקרטיה.