מאמרים וכתבות של מרטין אינדיק, שגריר ארה"ב בישראל.

 

 

דברים שאמר בליל הירצחו הארץ 9.11.00

לישראל ולפלשתינאים אסור לחזור לימים האלה. יש למצוא דרך לכונן מחדש את הברית שכרת יצחק רבין עם יאסר ערפאת ב-1993. זו היתה ברית, שבה הוחלפה אדמה תמורת שלום וביטחון, והעסקה הזאת עדיין מחכה למימוש. אין ברירה אחרת שכן אין פתרון צבאי לסכסוך הזה.