מאמרים וכתבות של קובי ניב, "מעריב".

 

 

ארבע קושיות 12.10.00

מעל המדיניות וההתנהגות הישראלית מאז פרוץ המהומות מרחפים כמה סימני שאלה.