מאמרים וכתבות של יצחק לאור, "הארץ".

 

 

דמוקרטיה ליהודים בלבד 30.5.07

בתודעה הישראלית הכיבוש הוא זמני. מצב יוצא מן הכלל, מצב חירום זמני, המשעה כל זכויות האדם והאזרח, וכך מותר לו להיות גרוע מדיקטטורה צבאית, שהרי מותר לצבא לעשות הכל בשטחים הכבושים... הדמוקרטיה הישראלית נזהרת לא לדבר על המצב החוקתי של הערבים בתחומיה. היא הקימה מערכת ערמומית של חוקים ותקנות המפקיעים מהם חלק מהזכויות השמורות רק ליהודים אזרחי המדינה, ואפילו יהודים שאינם אזרחיה.