מאמרים וכתבות של יצחק פרנקנטל,

 

 

לכבוד תושבי נצרים 18.10.00

אנא, אני מתחנן בפניכם, קחו את המיטלטלין שלכם ושובו לישראל. שובו ועיזרו לבנות חברה דמוקרטית שתתן מענה למצוקות החברתיות האיומות בהם אנו נתונים.