מאמרים וכתבות של ישראל הראל,.

 

 

אחריותה של הציונות הדתית הארץ 6.1.05

מבחינת הציונות הדתית, העימות האלים ביצהר משקף תופעה שהיא קשה אף מהאלימות: האגף ה"יצהרי" מתנתק, קורע את עצמו, מהמדינה. חלק ניכר מאנשי יצהר - ורבים כמותם במקומות אחרים - אינם רואים עוד במדינה הנוכחית את "ראשית צמיחת גאולתנו".

 

רק פה, בארץ חמדת אבות הארץ 6.3.03

...למרות שבהכרה המקובלת הסכנות הביטחוניות הן המאיימות ביותר, לא מאויב חיצוני נשקפת היום עיקר הסכנה. מולו ידענו להתכונן כראוי. הסכנה, בוודאי לטווח ארוך, היא חוסר הרצון להמשיך את הקיום הלאומי.