מאמרים וכתבות של הרב ישעיה שטיינברג,.

 

 

אחר מיטת קדושים הצופה 8.9.02

שאלות לרבני יש''ע... כמדומה שכאשר קדושים שומרי תורה ומצוות נרצחים לשווא, כברווזים במטווח, בלי שמותם ישרת מטרה כל שהיא וכמעט שאין פוצה פה ומצפצף זו שעה של חילול השם.