מאמרים וכתבות של ישעיהו (צ'רלס) ליבמן, פרופסור באוניברסיטת "בר אילן".

 

 

מלחמת התרבות בישראל-מיפוי מחדש צביון 1, אוניברסיטת בר אילן

נהוג לתאר את המאבק המרכזי בתרבות ובחברה היהודית-ישראלית כאילו ניצבים זה כנגד זה היהודים הדתיים ותרבותם מצד אחד והיהודים החילוניים ותרבותם הם מן הצד השני... טענתי היא, שישנן שלוש תרבויות... ולא שתיים, ושלושה ציבורים ולא שניים.... (מאמר זה יהוה רקע לערב עיון בסמינר אפעל).