מאמרים וכתבות של איריס מזרחי, "מעריב".

 

 

אני מתביישת 20.1.02

אבל אי אפשר יותר להתעלם ולשתוק. הכיבוש הלא צודק גובה קודם כל מאיתנו את מחירו.