מאמרים וכתבות של יגאל מוריה, "וואיינט"

 

 

סיפור הודי עתיק 9.4.02

תשתית הטרור אינה מעבדות או חגורות נפץ, לא כלי נשק אסורים ואפילו לא מנהיגים אלימים. תשתית הטרור היא השנאה והאיבה, שקיימת אולי גם אצלנו.