מאמרים וכתבות של חוה ואיתן דורון,

 

 

מחדלים בנהלי הבטיחות ובשמירה על חיי אדם 11.12.00

קבילה זו בעינינו של רב"ט יונתן דורון - המשרת כספק מזון במרכז מזון "צריפין"- מוגשת ע"י אמו ואחיו. הסיבה שהביאה אותנו לקבול היא שורת מחדלים בשמירה על כושרם והצטיידותם המבצעית של יונתן ועמיתיו לתפקיד כדי לגונן על חייהם בפני ירי פלשטינאי באש חיה על רכבים צבאיים בכבישים בהם הם נעים.