מאמרים וכתבות של ח"כ חיים אורון,  "הארץ".

 

 

הממשלה הכריזה עליהם מלחמה 22.9.03

ביישובי הבדווים מתגבשות כעת הראיות לדו"ח הבא של ועדת חקירה ממלכתית.