מאמרים וכתבות של חגית עופרן, פעילה בתנועת "שחר" של יוסי ביילין.

 

 

מיציאת מצרים ליציאת ישראל ירושלים, מכתבים למערכת הארץ 16.4.03

ימים אלה, ימי חג החירות, טובים הם כדי להיזכר בסיפור יציאת מצרים וללמוד אותו היטב.