מאמרים וכתבות של גד יעקבי, "הארץ".

 

 

שוב נדרש אומץ להחליט 28.4.03

על ההנהגה בישראל לקבל החלטה אסטרטגית, כמו בן-גוריון ובגין בשעתם...