מאמרים וכתבות של גבי שפר, "הארץ".

 

 

באתי, נכשלתי, ניצחתי הארץ 24.7.01

כמה לקחים מהכוונות שכנראה הסתתרו מאחורי תוכנית השלום של אהוד ברק.