מאמרים וכתבות של גבי סלומון, "הארץ".

 

 

ומה ייעשה עם הפלשתינאים? 29.5.02

נדמה שעדיין יש המחזיקים באמונה, שעם ללא ארץ בא להתיישב בארץ ללא עם.