מאמרים וכתבות של פניה עוז- זלצברג,

 

 

אנטי-ישראליזם וואינט 29.2.04

חובה לזעוק על מעשי עוול אך אפשר לברור בתבונה את המיקרופון, את ההפגנה ואת השותפים. על אודיסאוס, אנטי-ישראליזם והאג.