מאמרים וכתבות של אייל ארליך,

 

 

ההודנה לא מתה הארץ 14.3.02

כל התנאים בשלים עתה לחידוש יוזמת ההודנה שתבטיח לפחות שנה של שקט.