מאמרים וכתבות של עמנואל סיון, "הארץ".

 

 

התנתקות מאזלת יד 19.4.04

כאשר ציבור נתקף פסימיות ומאבד את המוטיווציה לחולל שינוי - אפילו צעד חלקי, שכמה ממניעיו מפוקפקים, עדיף על המשך המצב הקיים.