מאמרים וכתבות של אלי קמיר, "הארץ".

 

 

לחיי המנהיג שיוציא את עם ישראל מהבוץ 15.2.02

בעניין אחד כולם  מסכימים: ככה אי-אפשר להמשיך. אז מי יקום ויעשה מעשה?