מאמרים וכתבות של אפרים סידון, "מעריב".

 

 

דבר המצב 8.6.01

אתם והפלשתינים, שניכם ביחד, וכל אחד לחוד, תשתנו אתם, לפני שתלכו לאיבוד.