אמרים וכתבות של דבורה בירנבאום, תל אביב.

 

 

וכי מה פוליטי ואמיץ יותר מלהתייצב מול חברה גברית הארץ 15.11.00

קראתי את מאמרה של אבירמה גולן ("לא לאמהות בלבד", "הארץ", 9.11) שבהתייחסה לפעילותו של ארגון "ארבע אמהות" אימצה ונתנה לגיטימציה לסטריאוטיפים הגבריים בדבר "האמהות".