מאמרים וכתבות של דויד גרוסמן, סופר.

 

 

ההולכים למות מברכים אותך, קיסר הארץ 22.2.02

המשך בדרכך, קיסר, המוות אורב לנו בכל מקום, אבל אתה, המשך בדרכך, אל תיתן לנו, לחיינו הפעוטים או למותנו, להפריע לך.