מאמרים וכתבות של דוד פורמן, "הארץ".

 

 

דת גמישה, אלוהים משתנה 26.9.02

שמירה על מסורת ההסתגלות של היהדות חיונית לקידום המשא ומתן לשלום.

 

קוד המוסר היהודי 10.6.02

הנהגת חוקים גזעניים בעת משבר מערערת את הלגיטימציה שלנו כעם.