מאמרים וכתבות של דן שיפטן, "הארץ".

 

 

לעצור את החורבן 27.8.01

דרושה הפרדה מהפלשתינאים כדי לבלום תהליך המקעקע את ריבונות ישראל.