מאמרים וכתבות של דניאל דור,

 

 

דגל אחד, שחור וגדול הארץ 15.2.02

עדויות הקצינים הסרבנים הן השירות החשוב ביותר הניתן בימים אלה.