מאמרים וכתבות של דניאל בן סימון, "הארץ".

 

 

הפוסט ציונים האמיתיים 10.5.04

המתנחלים המירו את הנאמנות למדינה בנאמנות לתורה. היום אפשר לקבוע, שלא מתנהל כמעט שיח המתבסס על נימוקים רציונליים בין הציבור החילוני למתנחלים. בניסיון נואש לשכנע את המתנחלים, מזהירים אותם בני שיח חילונים מפני אובדן הרוב היהודי והסכנה לדמוקרטיה. אלא שהטיעונים הללו מעוררים גיחוך אצל המתנחלים. הדיבורים על דמוגרפיה ודמוקרטיה וזכויות אזרח מצטיירים כדיבורי סרק בעיני מי שנשבעו אמונים לתורת ישראל.

 

גדר טובה, גדר רעה 21.3.03

בעיני הציבור היהודי מצטיירת גדר ההפרדה כמרגוע ביטחוני; הפלשתינאים תושבי זיתא והכפרים הסמוכים רואים בה גדר הרעבה. לדבריהם, לא ירחק היום ופועלים פלשתינאים יחרפו את נפשם כדי לפרוץ אותה...