מאמרים וכתבות של דליה שחורי, "הארץ".

 

 

רק לא לשנות את המצב הקיים 15.2.05

מחקר מקיף שנערך באוניברסיטה העברית מגלה שהציבור נוטה לאשר משאלי עם שמנציחים מדיניות ונוטה הרבה פחות לאשר משאלים שמשנים אותה. לתשומת לב מי שמשוכנע שההתנתקות תאושר במשאל עם.

 

חילוני, אבל מאמין 13.9.02

במחקר שנערך בקרב סטודנטים חילונים התברר, שרובם רוצים לראות רב כלשהו בחתונה יהודית, אבל 70% לא רוצים רב אורתודוקסי ו-60% מוכנים שזאת תהיה רבה... המסורת, לפי תפישה זו, צריכה לשמש כמקור כוח, לא מטרד או כפייה.

 

הוויכוח על הסרבנות מגיע לצמרת צה"ל 7.2.02

יום עיון של המכון הישראלי לדמוקרטיה בהשתתפות בכירי צה"ל חשף חילוקי דעות והתלבטויות קשות ביחס לסרבנות.