מאמרים וכתבות של איילת קלטר, ראש העין.

 

 

הדברים שאמרה איילת בכנס יסוד 'הח"צ' בנצר סירני 7.4.02