מאמרים וכתבות של אברהם טל, "הארץ".

 

 

האם ישראל רוצה להתקיים 13.5.05

לכל מדינה זכות יסודית להגן על צביונה הלאומי ולחוקק חוקי כניסה, תושבות והתאזרחות המבטיחים זאת. האיום על ישראל מבחינה זו גדול מאשר על כל מדינה אחרת. המניע להגירה לארצות שנקטו אמצעי הגנה נגד זרם זרים (הולנד, דנמרק) הוא בדרך כלל כלכלי; בישראל, מדינה בעלת רמת חיים אירופית ומשטר דמוקרטי הנטועה בלב אזור מפגר, המניע הוא כלכלי וגם לאומי.

 

חודייבה שלו 13.10.00

האם ערפאת מעוניין באמת בהסדר קבע ובסיום סופי של הסכסוך? בעבר עורר חשד בנאומיו, שבאחדים מהם הזכיר את הסכם חודייבה (בשנת 628 הסכימו מוחמד ובני קורייש שליטי מכה על תקופת שלום ל-10 שנים; שנתיים אחרי השתלט מוחמד בכוח הזרוע על העיר).