מאמרים וכתבות של אברהמל'ה פרנק, גן שמואל.

 

 

חובת הציבור לדעת הדף הירוק, 15.1.03

גדר הפרדה בינינו לבין הפלשתינאים ולא פתרון הזוי של כוח בין לאומי הוא צו השעה. אברהמל'ה פרנק חוזר בשאלה וקורא להצביע מצנע.