מאמרים וכתבות של הרב אברהם דוידוביץ, ראש פינה.

 

 

אדם באשר הוא אדם הארץ, 18.10.00

התלמוד (בבלי, ביצה ל"ב ב') נותן סימן לאבחון יהודי - "כל המרחם על הבריות (ולאו דווקא יהודי) ידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, וכל מי שאינו מרחם על הבריות - ידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו".