מאמרים וכתבות של עתליה בוימל, יובלים.

 

 

פיקוח נפש דוחה ציות לחוק הדף הירוק 4.4.02

שמחתי לגלות שחברותי, מייסדות ופעילות ארגון "ארבע אמהות" המיתולוגי, חידשו את פעילותן בשני ארגונים: "האם החמישית" במרכז הארץ, ו"היום השביעי" בכל הארץ.