מאמרים וכתבות של אריה ארנון, "הארץ".

 

 

להיפרד מהאשליה 28.8.01

הפרדה חד צדדית תביא להמשך הכיבוש ולהנצחת הסכסוך.