מאמרים וכתבות של אהרון חבר, סופר, ארה"ב

 

 

היום השביעי 2.10.04

מכאן אני מבין  כי לא מדובר בהצטרפות לליכוד כפי שפורסם בעיתון "הארץ", אלא רק בתמיכה בתכניתו של שרון להתנתק ואין בכוונת "היום השביעי" לשבות ממלאכתו להביא "להתכנסות למדינה יהודית דמוקרטית", שתביא בהמשך להקמת מדינה "פלשתינית" לצד מדינת ישראל.

 

ללכת עם הראש בקיר 10.1.04

אין מה לאמר, רק הראש היהודי יכול להמציא דבר שכזה. אם אפשר לסבך דבר מה, אין כמונו לסבך אותו. כזה סיבוך שאפילו אנחנו כבר לא מסוגלים להבין אותו.