מאמרים וכתבות של אדמיאל קוסמן, משורר.

 

 

הזולת והמיתוס היהודי וואינט 27.3.02

אם חפצים אנחנו להיות יהודים, עלינו לקבל אלינו כל מי שירצו להצטרף בלב תמים: אשה כגבר, הומוסקסואל כהטרוסקסואל, רפורמי כאורתודוכסי - ואפילו גוי.